Huisartsenpraktijk Bankwerkerij

Bankwerkerij 89
1021NT Amsterdam
(020) 63 60 367
Contact

Wegblijftarief

We hopen dat u op tijd, dat wil zeggen 24uur tevoren,  afbelt wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, zodat dat tijdstip vrijkomt voor iemand anders. Bij niet verschijnen, of te laat afbellen, wordt u € 10 per consult en  € 20 voor een dubbel consult/gesprek bij de psycholoog in rekening gebracht.